Odstrel srncov v Maďarsku na rok 2O15

 

 Aktuálne ceny odstrelu srncov v Maďarsku pre rok 2015

Individuálne odstrely srncov na rok 2015:

200g-250g – 150eur
250g-300g- 150eur / 2.50eur/1g
300g-350g- 280eur/ 4.00eur/1g
350g-400g- 480eur/10.00eur/1g
400g-450g-880eur/12.00eur/1g
450g-500g-1500eur/23.00eur/1g
nad500g    -2500eur/28.00eur/1g

Paušálny odstrel srncov:


3ks srncov v hmotnosti od 250g- do350g -1000eur

Keď poľovník nebude schopný uloviť 3ks srncov napriek tomu že, profesionálny sprievodca ho dovedie k možnosti ulovenia, tak budu platiť 
ceny podla cenníka.

Poranenie srnca po nájdení farby a odhadu profesionálneho sprievodu
musí poľovník uhradiť 50% z odhadovanej ceny.


Poľovný lístok pre zahraničného poľovníka – 70eur
Profesionálny sprievod – 20eur/ 1den
Úprava trofeje a hodnotenie – 25eur/ 1ks
Najazdenékm – 1.00eur/ 1km
Ubytovanie bez stravovania – 25eur/ 1den/ 1osoba
Ubytovanie so stravovaním – 45eur/ 1den/ 1osoba


Bronz môžu dosahovať srnce už od 370 do 430g
Striebro od 420 do 500g
Zlato od 450 do 530g a vyššie.


Doba lovu začína od 15.4.2015

Srnčia ruja začína zhruba od 10.7.2015 ale zavisí to aj od počasia.


Ak s zaujala moja ponuka, tak Vás prosím aby ste ma kontaktovali do konca marca.


Ďakujem za š záujem a teším sa na možnú spoluprácu.

Róbert Kováč Gemlov

mobil: 0905341865.